Verzorgen van de financiële administratie

Als ondernemer is het erg belangrijk om een goede administratie te voeren. Immers, wanneer u een goed en duidelijk inzicht heeft in de cijfers en resultaten bent u in staat om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen en daar waar nodig zaken bij te stellen. Een goede administratie komt dus ten goede van uw bedrijfsvoering. Tevens vormt uw administratie de basis voor de aangiftes waartoe u als ondernemer verplicht bent. Bij het ontbreken van een goede administratie kunt u geen aanspraak maken op voordelige fiscale regelingen, zoals de kleine ondernemersregeling voor de btw. Wilt u zeker weten dat uw administratie voldoet aan de wettelijke vereisten en/ of wilt u goed inzicht hebben in uw cijfers, schakel dan ADRutjens in
• voor het opstarten en inrichten van de administratie
• voor het verzorgen van de boekhouding
• voor het verzorgen van financiële verslagen (Balans, Verlies en Winst)
• voor een uitgebreid verslag van de behaalde resultaten ieder kwartaal.
Voor de jaarafsluiting en specialistische belastingadviezen kan er een beroep worden gedaan op mijn netwerk van specialisten en adviseurs. Uiteraard ben ik ook graag bereid samen te werken met uw eigen accountant of belastingadviseur.