Debiteurenbeheer

Helaas is het niet of niet volledig betalen van rekeningen voor veel ondernemers geen onbekend verschijnsel. Daarom is het voeren van een gedegen debiteurenbeheer voor iedere ondernemer van belang. Immers, betaalde omzet is nog belangrijker dan behaalde omzet.

Mijn kantoor biedt u graag een goede oplossing voor het wegwerken van uw betalingsachterstanden. Dit betekent niet alleen dat ik uit naam van uw bedrijf uw klanten aanspoor tot betalen. Tevens zal samen met u gezocht worden naar de oorzaak van de betalingsachterstanden. En er zal gekeken worden welke aanpassingen noodzakelijk zijn om het betalingsgedrag structureel te verbeteren. Kortom, u kunt ADRutjens inschakelen voor


• bellen van uw klanten bij betalingsachterstanden
• versturen van herinneringen en aanmaningen
• inschakelen van een incassobureau bij uitblijven van betaling
• doorlichten van uw debiteurenbeleid en het doen van aanbevelingen begeleiding bij invoeren van de verbeteringsvoorstellen